Om oss

Föreningen Trädgårdsveckan i Uppland

Vi är några eldsjälar som bildat en förening för att Trädgårdsveckan ska lever vidare.

  • Genomföra Trädgårdsveckan med unika händelser under själva veckan som öppna trädgårdar, marknad och olika slags aktiviteter.
  • Syftet är också att sprida kunskap om trädgård och odling och att synliggöra den breda verksamhet som bedrivs av organisationer, företag och privatpersoner inom trädgård och odling i Uppland. Föreningens verksamhet ska lyfta den gröna näringen, lokala besöksmål och bidra till att utveckla grön turism i Uppland.
  • Föreningen ska bidra till att utveckla nätverk och samarbete mellan medlemmarna med syfte att sprida kunskap och stärka organisationers och företags verksamhet inom området, bland annat genom att utveckla Nätverket Trädgårdsveckan i Uppland och webbsidan https://tradgardsveckan.com/ Att genom samverkan göra det rikare och roligare för såväl gröna aktörer som besökare.

Fysiska personer, föreningar, organisationer och företag är välkomna som medlemmar.

Hur man anmäler sig som medlem – kommer snart mer information.

Medverkan på hemsidan är kostnadsfritt när man marknadsför Trädgårdsveckan i sina egna fora.

Fröet till Trädgårdsveckan såddes av Destination Uppsala i samband med planeringen av Trädgårdsamatörernas Riksmöte 2023. Ett grönare Uppsala och Uppland för allmänheten också önskades

Ett frö som växte i arbetet med att vi inventerade Uppland på alla gröna näringar. Att samla dem alla så att fler kan hitta dem genom att sätta alla på kartan. Tänk att få visa på hur många gröna företag, koloniområden, caféer och parker som Uppland stolt kan visa upp!

Vi var några eldsjälar som arbetade vidare med idén och utvecklade hemsidan som nav för att visa allt som finns. Genom att bilda en förening som bas för det fortsatta arbetet, öppen för alla att engagera sig i, kan vi nu verka för att Trädgårdsveckan lever vidare.

Vi ses i det gröna 

🌱

 Petra Holmgren Reichler, Eva Johansson, Inger Palo och Lena Björklund