Öppen trädgård hos Maryla och Göran Wallin – Rånäs

8 juli @ 13:00 17:00

En inhägnad tomt på ca 8 000 kvm med väldigt finkornig sandig. Vi har bott här sedan 2015 och odlingsytan växer sakta ut. På en stor del av marken växer det höga tallar,  som blir till en ”pelarsal” med grupper av rhododendron och kanske lite andra lövträd och buskar. Vid boningshuset finns olika rabatter, ett torvparti med små-rhododendron och ett par mindre kalkstenspartier.Till husets norrsida har vi släpat in stenar till något som har plats för skugg /lundväxte .I ntill det större växthuset har vi en grusyta/uteplats med plantering i fem större betongrör.

Besöksadress: Vadetvägen 28, 76296 Rånäs